Fiske - Årspass

Datum: Söndag 1 dec 2013 - onsdag 2 maj 2018

Funäsfjällens Fiskepass
Fiskepasset ska medföras vid fiske och på begäran av fisketillsyningsman uppvisas för kontroll
Fiskepasset är personligt och får ej överlåtas
Passet gäller även för ungdom under 16 år som medföljer kortinnehavaren
Med sportfiske avses krokfiske med spö, liksom släplina, med högst ett bete (3 krokar eller upphängare)
Flytring klassas som båt. Dvs får användas i de vatten där båtfiske är tillåtet
Fiske efter öring i strömmande vatten samt i sjöar och sel inom ett avstånd av 200 m från dess till- och utlopp är förbjudet under tiden 1/9-31/10
I Tännån är det tillåtet att fiska harr även efter den 1/9, öring skall återutsättas
Fångstbegränsning skall gälla Öring, Röding och Harr.
Max 4 fiskar/dygn
Minimimått : Öring och Röding 30 cm. Harr 35 cm

Viktigt!
För att se undantagsvatten. Besök fiskepasset.se eller någon av våra återförsäljare

Show more

Tillfällen

Datum    
19 Mar
Måndag 19 mar 2018
20 Mar
Tisdag 20 mar 2018
21 Mar
Onsdag 21 mar 2018
22 Mar
Torsdag 22 mar 2018