Fiskepass

Datum: Lördag 20 jul 2019 - tisdag 17 sep 2019

Fiskepasset Funäsfjällen

Funäsfjällens Fiskepass
Fiskepasset ska medföras vid fiske och på begäran av fisketillsyningsman uppvisas för kontroll
Fiskepasset är personligt och får ej överlåtas
Passet gäller även för ungdom under 16 år som medföljer kortinnehavaren
Med sportfiske avses krokfiske med spö, liksom släplina, med högst ett bete (3 krokar eller upphängare)
Flytring klassas som båt. Dvs får användas i de vatten där båtfiske är tillåtet
Fiske efter öring i strömmande vatten samt i sjöar och sel inom ett avstånd av 200 m från dess till- och utlopp är förbjudet under tiden 1/9-31/10
I Tännån är det tillåtet att fiska harr även efter den 1/9, öring skall återutsättas
Fångstbegränsning skall gälla Öring, Röding och Harr.
Max 4 fiskar/dygn
Minimimått : Öring och Röding 30 cm. Harr 35 cm

Viktig och bra information kan ni se på www.natureit.se

Visa mer

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris
Välj datum: